Kresba a malba

Kresba a malba

Kresba je výtvarné umění a vytváří se pomocí kresebných pomůcek na dvourozměrné médium. Mezi významné znaky kresby patří použití jedné barvy a pouze částečné pokrytí podkladu. Postupně se kresba vyčlenila i jako samostatné umělecké dílo.

Malba se vytváří zpravidla pomocí štětce tak, že se barva v souvislé vrstvě nanáší na podklad. Od kresby se liší použitím štětce a plošností, kterou se barva nanáší. Základ slova pochází z německého malen a to vychází ze starohornoněmeckého mal, což je skvrna nebo znamení.

Kresbě a malbě se věnuji příležitostně průběžně celý svůj život. Jaké používám kresebné pomůcky? Jsou to tužky, pastelky, pastely, křídy, uhly, pera a tuš. K malbě využívám štětce, a vodové i temperové barvy. Jako podklad využívám převážně papír, pergamen a někdy i sololitové desky.

Ukázkynahoru ▲